A MUNDÉR BECSÜLETE

Ki védi meg az eddigi munkánkat, becsületünket?

Lassan hivatalosan is elkezdődik a választási kampány. Ebben az időszakban még fokozottabban kiéleződnek az elmúlt négy év ellentétei és problémái. Előfordul, hogy még pártokon belül is.

A képviselőjelöltek, polgármesterjelöltek már elkezdték a médián és a személyes kapcsolatokon keresztül azt a tevékenységet, amelytől azt remélik, hogy bizalmat kapnak szavazóiktól. A mi esetünkben Dunaszerdahely polgáraitól, választóitól.

A választások előtti időszakban az a „szokás”, hogy a legtöbb jelölt mindig csak bírálja azt, amit az előző városvezetés tett. Teszik ezt sok esetben féligazságokra hivatkozva, csúsztatásokkal, és esetenként még a rágalmazásoktól sem riadnak vissza.

Találkoztam már olyan nyilatkozatokkal is, amelyek úgy próbálják eladni a lejáratásokat és vádaskodásokat, hogy elmondják, mit tennének ők rendbe, minek néznének utána és megválasztásuk esetén milyen vizsgálatokat indítványoznának. Azt sugallva ezzel, hogy a jelenlegi vezetésnek a „körmére kellene nézni”.

Érdekes körülményre szeretném felhívni városunk lakosainak, a dunaszerdahelyi választóknak a figyelmét!

A városi képviselő-testületben az elmúlt négy évben a MOST-HÍD a függetlenekkel egy frakcióban többségi közös képviselői csoportot alkotott, továbbá a városi szakbizottságokban is meghatározó szerepük és többségük. A most záruló négyéves választási ciklusban ilyen volt a városi képviselő-testület összetétele: 12 MKP-s képviselő és 13 tagú HÍD+függetlenek képviselői csoportja. Tehát a hidasoknak a függetlenekkel összefogva döntő szavuk volt. Mégis sok esetben ők indítványoztak kivizsgálásokat, ellenőrzéseket.

Adódik a kérdés, hogy e párt jelöltjei - vagy azok, akik nemrég egyik napról a másikra kiléptek a Most-Hídból és függetlenedtek - miért alkalmazzák a fent említett módszereket?

Jogos ez a kérdés annak fényében, hogy négy éven át ott vannak a város vezetésében, a városi tanácsban is, a döntések megszületésénél, segítve, vagy hátráltatva azokat. Továbbá ott vannak a szakbizottságokban, de ugyanakkor az általuk indítványozott vizsgálatokban is aktívan részt vettek.

Minden gondolkodó emberben fel kell, hogy merüljön a kérdés a következő ellentmondásról:
Miért támadják azt a négy éves munkát, a városi hivatalt, amelyben többséget élveztek. Ennek birtokában sok mindent eleve eldönthettek, meg vagy leszavazhattak, mégis folyamatosan kritizáltak és ellenőriztek?
Miért sugallják azt, hogy ami az elmúlt négy évben történt az nem volt jó, miért próbálják „bemaszatolni” a városháza és a polgármester tevékenységét?

Miért csak most szeretnének ezt, vagy azt elkezdeni, megcsinálni? A legutóbbi nyilatkozataikban felvetett ötleteik eddig miért nem jutottak az eszükbe? Miért nem kezdték el már korábban mindezt megvalósítani? Négy éve ők is a porondon vannak, méghozzá előnyös, többségi helyzetben.

Hangsúlyozom újra: többségben voltak és lettek is volna egészen a választásokig, ha szeptember végén szét nem hullott volna a hidasok és a függetlenek közös frakciója annak „köszönhetően”, hogy magában a Most-Hídban is nagy földrengés következett be.
Mert hiszen ők is ott voltak úgymond a tűznél, bármit ellenőrizhettek (ellenőriztek is!), ha hiba volt, ők voltak az elsők, akik világgá kürtölték, elpanaszkodták és megtámadták, mintha semmi közük sem lett volna hozzá.

Akkor ezek után miért próbálnak most úgy tenni, mintha mindez nem is így lett volna?

Miért nyilatkoznak úgy, hogy: „a hivatal belső mélyreható elemzése lenne az első feladat”, „a pénzszivárgás megállítása a városi hivatalból”, „mert magánvállalkozást és pártkasszát csináltak a városból” és „gazdasági átvilágítást indítványoznak”.

Ugyan már, Uraim! Ezek a nyilatkozatok a fentebb vázolt erőviszonyok ismeretében a legnagyobb jóindulattal is nagyon átlátszóak és populisták.

Szükséges, hogy valaki erre a háttérre, ezekre az összefüggésekre is felhívja a figyelmet.

Kiálljon a városi hivatal tisztességes munkája mellett, kiálljon azokért az emberekért, akik nap, mint nap ott dolgoznak. Kiálljon a hivatal és az ott dolgozók tisztességének védelmében.

Ki lehet ez a valaki, a legkompetensebb ember? Igen, ez az én feladatom volt és fel is vállaltam ezt a küldetést.

Kérem városunk lakosait, kísérjék figyelemmel majd az október 29-én kezdődő helyi választási kampányt.
Az MKP és jómagam tényszerűen fogjuk elmondani azt, hogy miért értünk el sikereket, és egyes szándékaink miért nem valósultak meg. Hogyan tettük a dolgunkat és hogyan képzeljük el ezt a további években.

Végezetül pedig arról is nyíltan és őszintén fogunk beszélni, hogy mit csináltunk, milyen eredményeink vannak, kiknek köszönhető, hogy városunk az elmúlt négy év viszontagságai, árulásai, akadályoztatásai ellenére is fejlődött, és megtartotta példaértékű szerepét a régiónkban.