A városi képviselő indulatokat kelt

A napokban jelent meg Dunaszerdahelyen Benkóczki Vendel városi képviselő szórólapja, aki parlamenti képviselőjelöltként indul a MOST-HÍD párt színeiben az időközi parlamenti választásokon. Aláírásgyűjtésbe kezdett a dunaszerdahelyi parkolási díj csökkentésével kapcsolatban.
A szórólapon a képviselőjelölt arra az állítólagos körülményre hivatkozik, hogy a városnak a parkolási rendszert működtető szövetkezettel kötött szerződésében 0,15 € van feltüntetve óradíjként nem pedig 0,50 €, ezért a szövetkezet jogtalanul szedi a magasabb parkolási díjat. Ebből az okból fogott aláírásgyűjtésbe, hogy az önkormányzat, amelynek ő is a tagja, módosítsa a parkolási díjat városunkban.
A képviselő úrnak a dunaszerdahelyi polgárok érdekében tett eme igyekezete átlátható és indulatkeltő.
A szórólapon megjelent állítása nem felel meg a valóságnak, mert a város és a parkolási szövetkezet között megkötött szerződésben, amely nyilvános versenytárgyalás végeredményeként lett megkötve, nincs szó a parkolási díj nagyságáról. A parkolási díj összegét a Parkolási Rendtartás tartalmazza, amelyet a Városi Tanács hagyott jóvá 2009-ben. A teljesség kedvéért fontosnak tartom leírni, hogy a Dunaszerdahelyi Képviselő Testület 2008. december 16-án hagyta jóvá a parkolási díjat 0,50 € összegben, amikor a kéttarifás parkolási díjat (I. 20,- SZK, II. 10,- SZK) egytarifásra, 15,- SZK-ra módosította. Az Euro 2009. január 1-i szlovákiai bevezetése miatt a testület a 15,- SZK parkolási díjat 50 Eurocentben határozta meg.
Hamis az az állítása is, miszerint polgármesterként csak legyintettem volna az egészre, holott a Városi Tanács 2011. június 14-i ülésen foglalkozott ezzel az üggyel.
A képviselő úr azt viszont elfelejtette tudatni a polgárokkal, hogy az ő általa kezdeményezett büntető eljárást a bűnüldöző szervek bűncselekmény hiányában még 2011 októberében lezárták, mivel nem találták jogellenesnek azt, hogy a parkolási szövetkezet 50 Eurocentet szed Dunaszerdahelyen parkolási díjként egy órára.
A képviselő úr az időközi parlamenti választások alkalmából ilyen egyszerű módon próbál preferencia szavazatokat szerezni?
Megemlíteném nemcsak neki, hanem a másik három városi képviselőnek, akik a 2012-es parlamenti választásokon a MOST – HÍD párt színeiben indulnak képviselőjelöltként, hogy ne akarják elhitetni a dunaszerdahelyi polgárokkal, hogy a szlovák parlament Dunaszerdahely város Fő utcájával és városunk parkolási gondjaival fog foglalkozni!