Otthont teremteni, ahol nemcsak polgártársaim, hanem az ide csábított vendégek és turisták is jól érzik magukat. Így hozva létre azt, ami másoknak csábító és hívogató a városban, viszont nekünk, dunaszerdahelyieknek büszkeség és maga az otthon.

Kérem, adjon megbízatást az MKP jelöltjeinek a következő négy évre

Tisztelt Dunaszerdahelyiek!

Kedves Hölgyem, Uram!

 

Immár a végéhez közeledik a rendszerváltás utáni 7. önkormányzati választási időszak. Az azóta eltelt csaknem három évtizedben az MKP által vezetett sikeres négyéves ciklusok további jelentős beruházásokat és fejlődést eredményeztek Dunaszerdahely városának életében.

Városunk szebb, modernebb és élhetőbb lett.

A 2012-es világméretű pénzügyi és gazdasági válságot követően városi önkormányzatunk bevételei jelentős mértékben megemelkedtek. Ennek köszönhetően több pénz jutott az oktatásra, a kultúrára, a sportra és a fejlesztésekre. A városunk területén működő cégek is jelentősen előreléptek vállalkozásaik fejlesztésében. Mindez megmutatkozott Dunaszerdahely arculatán is. Pozitívumnak tartom, hogy nemcsak az önkormányzat által működtetett intézmények és a városi cégek fejlődtek, hanem a magánszféra is. Ez az előrelépés összességében eredményezte azt, hogy városunk igazi európai várossá nőte ki magát.

A gazdasági krízisből okulva egy sor olyan intézkedést vezettünk be önkormányzati intézményeink működtetésében, amelyeknek köszönhetően egy esetleges újabb válság könnyebben átvészelhető lenne. Bevezettük például a költséghatékonyabb központi közbeszerzést az önkormányzat által fenntartott intézmények villamosenergia- és földgázellátását illetően. Hasonló céllal hoztuk létre a kilenc óvodát működtető Iskolai Szolgáltató Központ is. A közvilágítást működtető villamos-kapcsolóberendezéseket is korszerűbbre cseréltük, amelyek alkalmasak a feszültséghatárok beállítására, növelve a lámpatestek élettartamát és jelentős költségmegtakarítást is eredményeznek.

A városi tulajdonú Municipal Real Estate DS kft. a városi zöldterületek és a köztemetők karbantartása terén is jelentős előrelépést mutathat fel, miközben több mint ötven alkalmazott családjának biztosít stabil megélhetést.

A város ezentúl is működteti az idős emberek részére a gondozószolgálatot, amelynek az igényeknek megfelelő bővítésével számolunk. A városi nyugdíjasklub fenntartásával biztosítjuk a szépkorúak szabadidejének változatos eltöltését. Az egyedülálló nyugdíjasok részére működtetjük a kifőzdét, amelyet bővíteni kívánunk a központi iskolakonyháknak köszönhetően. A buszpályaudvar mögötti egyemeletes épületben az önkormányzat biztosítja a hajléktalanok részére a téli melegedőt és a közmunkákba való bekapcsolódók részére a hajléktalanszállást.

Az oktatási intézményeinkben is jelentős korszerűsítésnek vagyunk szemtanúi. Egyszerre mindent nem volt módunkban sajnos, megtenni. De érzékelhető változások történtek elsősorban a Kodály Zoltán Alapiskolában, a Jilemnicky utcai Alapiskolában, a Szabó Gyula Alapiskolában, az Október utcai óvodában is a tervezett és céltudatos munka eredményeként. Megújultak a városi alapiskolák udvarain az atlétikai pályák. Ezek nemcsak a diákoknak biztosítanak lehetőséget a sportolásra, hanem a nagyközönségnek is.

A városi hivatalban megtörtént az informatikai rendszer cseréje. Ez megfelelő alap a törvény által előírt elektronikus kommunikáció, azaz az elektronikus ügyintézés megteremtéséhez. Az új informatikai rendszer tette lehetővé a kétnyelvű városi határozatok kiadását és városi intézményeink gazdálkodásának folyamatos figyelését. De betekintést nyújt a dunaszerdahelyi polgároknak saját számlájukba, azaz a város által kirótt és a megfizetett adók és illetékek egyenlegébe. Nagy előrelépés a DS APP applikáció, amely megkönnyíti az okostelefonok birtokosainak az intézkedést városunk területén, a városunkba látogatóknak pedig a tájékozódást.

Az említett vívmányokat közösen értük el. Az Ön támogatásának, a városi képviselők, a városi hivatal munkatársai és a városi intézmények dolgozói együttes igyekezetének és szorgos munkájának köszönhetően.

A most záruló választási időszakban az MKP színeiben megválasztott városi képviselők jelentős létszámban dolgoztak a képviselő-testületben a polgárok igényeiből fakadó választási programunk vállalásainak megvalósításán. A 2018. november 10-i helyhatósági választások jó lehetőséget kínálnak arra, hogy közösen folytathassuk városunk fejlesztését.

Fontos, hogy ez a lendület a következő választási időszakban se hagyjon alább. Ehhez azonban szükséges az Ön részvétele is a helyhatósági választásokon. Kérem, szavazatával támogassa az MKP polgármester-jelöltjét és képviselő-jelöltjeit! Csak egy erős csapatként vagyunk képesek megvalósítani a dunaszerdahelyiek igényeit, amelyeket választási programunk tartalmaz.

Kérem ezért, hogy a november 10-i helyhatósági választásokon éljen Ön is választójogával és szavazatával támogassa az Magyar Közösség Pártjának teljes csapatát. Ez a csapat önkormányzati munkájával már bizonyította szakmaiságát és rátermettségét!

Kozos plakat