Vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj naši milí hostia a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Takto vytvoriť prostredie, ktoré druhých bude príťažlivé a atraktívne, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude tým, na čo budeme môcť byť oprávnene hrdí a bude pre nás samotným domovom.

Prečo je dobré byť primátorom?

Primátorom sa človek nestáva zo dňa na deň.

Potrebuje k tomu určitý druh empatie voči ľuďom, pričom je tak isto dôležité, aby bol trpezlivý. Ďalej je nevyhnutné, najmä v prípade okresného mesta, aby bol odborne pripravený. Musí mať však jemný cit k tomu, aby v každom človeku zbadal to dobré, videl ušľachtilosť duše. Funkciu primátora musí vykonávať s náležitou pokorou a pri vykonávaní svojej práce musí byť obozretný, rozvážny ale aj rozhodný.

V roku 2009, keď som sa rozhodol, že z hospodárskej sféry prejdem do sféry verejnej správy a prijmem post vedenia môjho mesta, Dunajskej Stredy, som musel urobiť moje rozhodnutie s ohľadom na uvedené kritériá.

Moje vtedajšie rozhodnutie do dnešného dňa neľutujem.

Hoci boli chvíle, keď ma počas nepretržitých politických útokov začal opúšťať optimizmus. Naskytli sa však nové príležitosti, keď som mohol konať v prospech našej komunity a to mi pomohlo prekonať ťažké chvíle.

Po tomto úvode môžem konštatovať, že napriek všetkému byť primátorom v Dunajskej Strede je dobré. Ako vedúci našej malej komunity som nielen súčasťou formulácie úloh a/alebo starostí, ale zohrávam aktívnu rolu pri nachádzaní riešení, rozhodovaní o nich i pri ich realizácii.
Samozrejme, práca primátora je spojená nielen s výzvami, ale i zodpovednosťou. Ak je primátor obklopený s tímom odborníkov, môže prijímať výzvy a tak isto aj zodpovednosť s pokojným srdcom.

Nie je jednoduché byť primátorom v Dunajskej Strede.

Kto tu žije, ten to vie a vidí dlhé roky. Za uplynulých 24 rokov naše mesto prešlo neprerušeným rozvojom, pričom boli také obdobia, keď tento rozvoj nevyhovoval určitým záujmovým skupinám. SMK (i cez svojho straníckeho predchodcu) takmer štvrť storočie zabezpečuje sústavný rozvoj Dunajskej Stredy, dokonca i v období hospodárskej krízy.
Osobne som rád, že môžem byť súčasťou tejto úspešnej histórie. Je to pre mňa veľká zodpovednosť, ale napĺňa ma to i hrdosťou.
Hrdosťou preto, lebo prijaté programy sa mi podarilo takmer bezo zvyšku splniť, a čo je na tom najdôležitejšie, že sa tak stalo spoločne s občanmi mesta. Spolu s mojím kolektívom pracujúcim na mestskom úrade a s tými poslancami zastupiteľstva, ktorí mali na mysli vždy záujmy mesta a nesledovali politický zámer „Čím je horšie vedeniu mesta, tým je lepšie nám“.

Je dobré byť primátorom v tomto meste,

lebo počas stránkových hodín, konaných každú stredu, mi môžu občania osobne povedať svoje požiadavky, zveriť sa so starosťami a v mnohých prípadoch vyjadriť i poďakovanie. S vďakou a s radosťou myslím na všetkých tých, ktorí ma vyhľadali len preto, aby ma v čase útokov mojich politických rivalov ubezpečili o svojej podpore. Vždy ma posilnia tí, ktorí mi povedia, že si vážia moju prácu a myslia na mňa s láskou.

Stredajšie stránkové dni však majú aj svoju tienistú stránku. Nemôžem pomôcť každému. Či už preto, lebo skutočne nie je oprávnený na to, o čo žiada, alebo preto, lebo ani primátor nie je všemohúci. Viem, že títo ľudia odchádzajú sklamaní, ale verejný záujem, dodržiavanie zákonov a eliminácia klientelizmu boli pre mňa, ako profesionálneho primátora, vždy dôležitými aspektmi. I pri svojom prvom zvolení som to bol prisľúbil občanom Dunajskej Stredy.

Naostatok, preto je dobré byť primátorom v Dunajskej Strede, lebo verím tomuto mestu. Verím tu žijúcim ľuďom, poznám ich a oni poznajú mňa. Viem, že Dunajskostredčania sú uvedomelí a nároční ľudia, ktorí vedia, čo chcú a požadujú to, aby vedenie mesta nestranne zastupovalo ich záujmy. S radosťou ma napĺňa pocit, že v ostatnom období sú občania nášho mesta stále viac hrdí na to, že sú Dunajskostredčanmi a Dunajská Streda je ich domovom.

V uplynulých rokoch mojím najväčším „hriechom“ v mnohých prípadoch bolo to, že som nedovolil ani jednej strane, aby uprednostnila svoje záujmy alebo záujmy svojej záujmovej skupiny pred záujmami rozvoja mesta alebo dlhodobými záujmami obyvateľov.

Je dobré byť primátorom v Dunajskej Strede, lebo vidím, že naše mesto neupadá, ako podaktoré zo susedných miest južného Slovenska, ale – napriek uplynulým ťažkým rokom hospodárstva – sa neustále rozvíja, zveľaďuje sa a stáva sa čoraz zabývanejším.

Moje posledné myšlienky patria tým, ktorí mi v uplynulých rokoch pomáhali.

Sú to miestni podnikatelia, moji spolupracovníci, občania nášho mesta a všetci tí, ktorí každý deň pracovali a pracujú na tom, aby sme spoločne vytvárali najkrajšie a najzabývanejšie mesto južného Slovenska.

Patrí im úcta a úprimné poďakovanie.