Vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj naši milí hostia a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Takto vytvoriť prostredie, ktoré druhých bude príťažlivé a atraktívne, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude tým, na čo budeme môcť byť oprávnene hrdí a bude pre nás samotným domovom.

Životopis

Milí čitatelia,

som rád, že ste ma poctili Vaším záujmom a ste zvedaví na moju životnú dráhu. Narodil som sa v júli 1967. Môj otec v tom období pôsobil ako úradník, matka bola učiteľka a dnes, už ako dôchodcovia, dotvárajú môj rodinný kruh.

Základné vzdelanie som získal na Základnej škole Gyulu Szabóa, potom moje kroky smerovali na gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. Počas gymnaziálnych rokov ma očarila rocková hudba, preto sme so spolužiakmi založili vlastnú kapelu, kde som hral na basgitare.

V mladosti som sa intenzívne venoval športu, stredoškolské roky som športovo prežil vo futbalovom družstve v okresnej lige. K futbalu som sa dostal už v detstve, hral som aj za žiacku ligu, preto bolo pre mňa prirodzené byť im posilou i v radoch dospelých. S aktívnym futbalom som skončil pred prípravami na maturitné skúšky a kvôli vysokoškolskému štúdiu. Láska k športu však ostala až dodnes, som veľkým priaznivcom futbalu. Po maturite ma prijali na Právnickú fakultu Univerzity Komenského.

Vysokoškolské univerzitné štúdium som ukončil v roku 1990 a v tom istom roku som absolvoval i doktorandské skúšky. Sudcovskú prax som získal na Obvodnom vojenskom súde v Bratislave a Okresnom súde v Dunajskej Strede, pričom v roku 1992 som zložil odbornú sudcovskú skúšku.

Právnickú prax a odborné skúsenosti som nadobudol na Katastrálnom úrade v Dunajskej Strede, na právnom oddelení Všeobecnej úverovej banky a.s., Slovenskej sporiteľne a.s. a Slovenskej kreditnej banky a.s. Pri pracovnej činnosti som sa držal dobrej rady môjho otca, podľa ktorej správať sa voči ľuďom ako gentleman a dodržať slovo prináša ovocie. Moje odborné pôsobenie som začal v roku 1996 v Dunajskej Strede ako samostatný advokát s advokátskou kanceláriou, ktorá sa však dnes rozrástla na kanceláriu so šiestimi odborne fundovanými kolegami a ktorá je schopná poskytovať významné advokátske služby.

Moja politická kariéra sa začala už v poslednom roku univerzitného štúdia, v roku 1990, keď som vstúpil do politického hnutia Nezávislej maďarskej iniciatívy. Toto hnutie som zvolil preto, lebo počas mojich štúdií, v prvých rokoch vyslobodenia sa zo socialistického zovretia, ma ako filozofické smerovanie oslovil liberalizmus. Ani vtedy som nebol a ani teraz nie som zástancom absolútneho liberalizmu, považujem za veľmi dôležité zachovania tradičných hodnôt ako úloha rodiny v spoločnosti, materinský jazyk, naša kultúra a tradície. V čase transformácie Nezávislej maďarskej iniciatívy na Maďarskú občiansku stranu som bol zvolený za predsedu Republikovej rady Etického výboru Maďarskej občianskej strany. Bol som pri zrode Strany maďarskej koalície, po jej vzniku som sa stal členom Republikovej etickej komisie a neskôr aj členom Republikovej komisie pre dohľad nad stanovami. V roku 2011 ma na členskej schôdzi Základnej organizácie Strany maďarskej komunity zvolili za predsedu základnej organizácie. Od 11.6.2016 je členom Republikového predsedníctva Strany maďarskej komunity.

Verejnú funkciu vykonávam od roku 2009, keď ma občania Dunajskej Stredy zvolili za primátora mesta v predčasných komunálnych voľbách. Uznávajúc moju prácu, Dunajskostredčania ma opäť zvolili za primátora mesta v komunálnych voľbách v rokoch 2010 a 2014. Odvtedy pracujem pre Dunajskú Stredu a pre občanov nášho mesta. Vo voľbách do samosprávy vyššieho územného celku v roku 2017 ma opäť zvolili za poslanca Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Od môjho zvolenia za poslanca župy pracujem nielen pre spoločenstvo mesta Dunajská Streda, ale aj pre občanov Dunajskostredského a Galantského okresu.

Rodinu som založil v roku 1993, keď som uzavrel manželstvo s mojou milou, Tímeou. Som šťastným otcom dvoch detí. Moja dcéra je poslucháčkou piateho ročníka Národnohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, môj syn je študentom Súkromného gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede.

Som spokojným človekom, hrdý na výsledky svojej práce, veď všetko, čo som dokázal, bolo v rámci čestnosti a zákonnosti. Svojej rodine som vytvoril istotu a pohodlie, zázemie, aby sa moje deti mohli dobre pripraviť na život.

Keď sa pozerám na moje ciele a plány do budúcna, som plný motivácie zrealizovať ich. Úspechy, ktoré som dosiahol v práci i v súkromí, by som rád preniesol do vedenia mesta, aby sme vybudovali spokojnú i úspešnú komunitu občanov Dunajskej Stredy. Mojím cieľom je vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj návštevníci a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Chcem vytvoriť mesto, ktoré bude príťažlivé a atraktívne pre iných, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude ozajstným domovom, na ktorý budeme môcť byť oprávnene pyšní.