Vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj naši milí hostia a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Takto vytvoriť prostredie, ktoré druhých bude príťažlivé a atraktívne, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude tým, na čo budeme môcť byť oprávnene hrdí a bude pre nás samotným domovom.

O mne

Milí čitatelia,
 

som rád, že ste ma poctili Vaším záujmom a ste zvedaví na moju životnú dráhu. Narodil som sa v júli 1967. Môj otec v tom období pôsobil ako úradník, matka bola učiteľka a dnes, už ako dôchodcovia, dotvárajú môj rodinný kruh.

Keď sa pozerám na moje ciele a plány do budúcna, som plný motivácie zrealizovať ich. Úspechy, ktoré som dosiahol v práci i v súkromí, by som rád preniesol do vedenia mesta, aby sme vybudovali spokojnú i úspešnú komunitu občanov Dunajskej Stredy. Mojím cieľom je vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj návštevníci a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Chcem vytvoriť mesto, ktoré bude príťažlivé a atraktívne pre iných, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude ozajstným domovom, na ktorý budeme môcť byť oprávnene pyšní.

PROGRAM FUNGUJÚCICH VŠEDNÝCH DNÍ

Volebný program Strany Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny. 2022 –2026

Práve sa končí štvorročné volebné obdobie. Po ňom sa ale hneď začína ďalší štvorročný cyklus, ktorý zrejme bude zaťažený zatiaľ presne nešpecifikovateľnými výzvami a mnohými neistotami. Terajší turbulentný vývoj to jednoznačne potvrdzuje. Isté je iba to, že čakajú nás roky plné nových výziev, úloh, roky plné intenzívnej práce aj v samosprávach.

Sme presvedčení o tom, že náš volebný program na roky 2018 - 2022, ktorého ústrednou myšlienkou bolo vytvorenie moderného a komfortného mesta, sa nám v prevažnej miere podarilo zrealizovať, a to aj napriek pandemickým obmedzeniam. Veríme, že to ocenia aj naši voliči.

Úctivo žiadame ctených voličov, aby si preštudovali náš nový podrobný volebný program. Veríme, že ciele a v ňom obsiahnuté hlavné myšlienky oslovia aj Vás. Ak Vám budú sympatické, veríme, že v nadchádzajúcich komunálnych voľbách sa to odzrkadlí aj vo Vašej podpore pre našich kandidátov.