Blog

11.11.2014 - 14:01
Vážená pani! Vážený pán! Vážení spoluobčania! Milí voliči! Prežívame posledné dni šiesteho volebného obdobia od nežnej revolúcie, je teda potrebné zrekapitulovať vykonanú prácu a zhrnúť dosiahnuté výsledky uplynulého obdobia. Je pre nás potešením, že v tomto štvorročnom cykle sme prežívali naozaj krásne a úspešné chvíle, napríklad pri podpísaní dohody o partnerskej spolupráci s ukrajinským mestom Beregovo, alebo s tureckým mestom Dalaman, od ktorého očakávame ďalšie možnosti získania...
26.10.2014 - 13:33
Primátorom sa človek nestáva zo dňa na deň. Potrebuje k tomu určitý druh empatie voči ľuďom, pričom je tak isto dôležité, aby bol trpezlivý. Ďalej je nevyhnutné, najmä v prípade okresného mesta, aby bol odborne pripravený. Musí mať však jemný cit k tomu, aby v každom človeku zbadal to dobré, videl ušľachtilosť duše. Funkciu primátora musí vykonávať s náležitou pokorou a pri vykonávaní svojej práce musí byť obozretný, rozvážny ale aj rozhodný. V roku 2009, keď som sa rozhodol, že z...
17.10.2014 - 09:51
Kto obháji našu doterajšiu prácu, našu česť? Čoskoro sa i oficiálne začne predvolebná kampaň. V tomto období sa vo zvýšenej miere vyostria protiklady a konflikty uplynulých štyroch rokov. Stáva sa to i vo vnútri politických strán. Kandidáti na poslancov i primátorov už začali prostredníctvom osobných kontaktov a cez médiá vyvíjať činnosť, od ktorej očakávajú získanie dôvery voličov. V našom prípade od občanov, voličov Dunajskej Stredy. Tí kandidáti, ktorí doteraz neboli členmi mestského...
09.02.2012 - 21:08
V týchto dňoch sa objavili v Dunajskej Strede letáky Vendelína Benkóczkiho, poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý kandiduje za poslanca NR SR v predčasných parlamentných voľbách za politickú stranu MOST – HÍD. Začal zbierať podpisy za zníženie výšky parkovného v Dunajskej Strede. Kandidát na poslanca NR SR poukazuje v letáku na údajnú skutočnosť, že v zmluve uzavretej medzi mestom a družstvom zabezpečujúcim prevádzkovanie parkovacieho systému je uvedená výška parkovného v sume 0,15...
16.12.2011 - 15:13
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí, konanom dňa 13. decembra 2011 neschválilo Všeobecne záväzné nariadenie o zmene dani z nehnuteľností, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2012. Zvýšiť daň z nehnuteľností odôvodnili skutočnosti, že v budúcom roku dôjde k zníženiu príjmov mesta cca. o 700.000 Eur z dôvodu výpadku v oblasti podielových daní zo štátneho rozpočtu, ako aj zníženiu normatívu za školopovinné deti zo štá...
16.12.2011 - 15:11
Dňa 2. decembra 2011 zúčastnil som sa ako štatutárny zástupca mesta Dunajská Streda – jediného akcionára spoločnosti THERMALPARK DS, a.s. riadneho valného zhromaždenia, na ktorom došlo k schváleniu Výročnej správy spoločnosti za rok 2010, ako aj Súvahy a Výkazu ziskov a strát ku dňu 31.12.2010. Na základe skutočnosti, že predstavenstvo akciovej spoločnosti zostavilo Súvahu a Výkazu ziskov a strát spoločnosti za minulý rok až 4. augusta 2011 napriek termínu do 30...