Vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj naši milí hostia a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Takto vytvoriť prostredie, ktoré druhých bude príťažlivé a atraktívne, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude tým, na čo budeme môcť byť oprávnene hrdí a bude pre nás samotným domovom.

Csallóköz interjú: Tisztességgel és becsülettel

- je nám ľuto, ale tento obsah je dostupný len v maďarskom jazyku.

 

"Amikor 2009-ben először mérettettem meg magam, úgy álltam a választópolgárok elé, hogy azt ígértem, a munkámat tisztességgel és becsülettel fogom végezni. Ezután is így fogom tenni, mert nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozástól függetlenül olyan döntéseket kell hozni, amelyek városunk közösségei számára előnyösek."

 

Hajos ZoltanHájos Zoltán 1967-ben született, édesapja hivatalnok, édesanyja pedagógus volt, ma már nyugdíjasok. Nős, két gyermek, egy lány és egy fiú édesapja. Iskoláit Dunaszerdahelyen kezdte magyar tannyelvű alapiskolában, később a gimnáziumban. A gimnazista évei alatt aktívan sportolt és zenélt. A sport szeretete és a mozgás igénye a mai napig megmaradt benne. Az érettségi után
a pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karán folytatta tanulmányait, 1992-ben tett bírói szakvizsgát. 1990 óta politizál, nyitott a világ felé, de ragaszkodik a meghatározó konzervatív értékekhez, mint a család, az anyanyelvünk, a kultúránk és hagyományaink megőrzésé. 2009-ben
a dunaszerdahelyiek megválasztották polgármesterüknek az időközi helyhatósági választásokon, a 2010-es helyhatósági önkormányzati választásokon újraválasztották, majd 2014-ben ismét elfogadta a felkérést a város irányítására.
 

Hogyan értékeli a hivatalában eltöltött eddigi időszakot?

- 2009. április 25-én az időközi polgármesterválasztást követően vettem át a funkciót, ami nagy kihívást jelentett számomra, mert az önkormányzati munkában még nem volt tapasztalatom. De azáltal, hogy jogi képesítéssel rendelkeztem, voltak ismereteim az önkormányzat és az államigazgatás működéséről. Ebből kiindulva éreztem magam otthon ebben a pozícióban. Azt kellett megtanulnom, hogy a közigazgatás és a jog mellett, politikai háttere is van ennek a funkciónak. A városunk polgárai pozitívan értékelték a munkámat és az MKP csapatának munkáját, ezért a következő időszakokban is megválasztottak polgármesterüknek (2010-es és 2014-es időszak), tehát bizalmat szavaztak, s megbíztak a további szolgálattal. Amikor átvettem a hivatalomat, egy sor kihívással találkoztam: folytatni kellett az elkezdett fejlesztéseket, közben pedig meg kellett birkózni a pénzügyi és gazdasági válsággal. Váratlan nehézségekbe ütköztünk, át kellett vészelni ezt az időszakot, és tettük mindezt úgy, hogy mindenhova jutott pénz. Megtaláltuk a megoldásokat, fejlesztettünk, és ami fontos, nem kellett elbocsátani munkatársakat sem a városi hivatalból, sem az önkormányzati intézményekből. Ezt a kihívást leküzdöttük, a 2014-2018-as időszak pedig már jobb volt pénzügyi szempontból. Közben olyan tudásra tettünk szert, hogy előre tudunk gondolkodni, egy esetleges következő válság negatív hatásait már kevésbé éreznék meg a város és az intézményei. Ilyenek például a szociális szolgáltatások, az iskolai szolgáltató központ megalapítása (9 óvoda tartozik ide), kedvező̋ földgázés áramszolgáltatások a városi intézmények részére, új informatikai rendszer, melyek segítségével átláthatóvá tettük az intézményeink működését.
 

Munkája közben érték váratlan kihívások, amelyekre nem számított, sikerült megoldania?

Hajos Zoltan- A 2014-es helyhatósági választásokat követően a képviselő-testületben legnagyobb létszámban az MKP színeiben megválasztott városi képviselők kaptak helyett, s ennek kapcsán nagyobb lehetőséget kapott a képviselő csoportunk, ugyanakkor nagyobb felelősséget is rótt rájuk. Mi tartottuk magunkat a választási programunkban előirányozott fejlesztésekhez és ígéretekhez, és azokat megvalósítottuk. A váratlanul felmerülő problémákra is igyekeztünk rugalmasan reagálni. A volt Presstige bár működtetője és a lakosok közt kiéleződött a helyzet, ekkor elfogadtuk a csendrendeletet. Majd meghoztuk a fesztiválrendeletet, ami a fesztiválokon résztvevők komfortját irányozta elő, s a csendháborítást igyekszik megakadályozni. Időpontokat szabtunk meg ezzel kapcsolatban, másodsorban a hangerősségben is korlátokat szabtunk. Az önkormányzati utak, járdák, városi intézmények modernizációjának megvalósítására tett ígéreteinket javarészt meg tudtunk valósítani. Az iskolakonyhák kérdése is kihívás volt, hiszen több helyen is elöregedett a berendezés. A közbeszerzésnél csakis az ár a mérvadó, ezért ezt a problémát konstruktívan kellett megoldani. Ha egy-egy berendezést cseréltünk volna, annak szervizelése vált volna bonyolultabbá és költségesebbé, így komplex megoldást kellett keresnünk - ezért úgy döntöttünk, felújított központi konyhákat alakítunk ki. Ez volt a gazdaságosabb megoldás. Ezt a racionális döntést támogatta a legtöbb képviselő. Ennek első lépéseként egy konyha felújítása és korszerűsítése már megvalósult.
 

Milyen tervekkel indul a következő ciklusra?


- Az MKP az előző választási időszakokban is tudatosan, előremutatóan és a polgárok érdekeit figyelembe véve vezette a várost. Ettől az iránytól nem tértünk el az általam fémjelzett városvezetés időszakában sem. Sikerként tudom elkönyvelni azt is, amikor a képviselő-testületben a kisebb létszámú képviselő csoportot érvekkel és tényekkel sikerült meggyőzni a fejlesztések témájáról és szükségszerűségéről. A sikeres tárgyalások végeredménye volt városunk 2017-es évi költségvetésének az elfogadása, amelyet a városi képviselők több mint 90%-a támogatott. Dunaszerdahely fejlődését nézve, ha összehasonlítjuk más járási székhelyű városokkal, látható, hogy városunk észrevehetően fejlődik, és ennek a fejlődésnek folyamata van, melyben az egyik láncszem a másikba kapcsolódik. Ezt a munkát szeretném folytatni, a város minden területét érintve: a környezetünket érintő kérdéseket, a kultúrát, az oktatást, a parkolási rendszert, az ügyintézést és a több más, a várost érintő területet, figyelembe véve a polgárok igényeit.
 

Miként fogalmazná meg azt a hitvallást, ami alapján úgy érzi, hogy a választópolgárok, a lakosok érdekeit képviseli?


- Mikor 2009-ben először mérettettem meg magam, úgy álltam a választópolgárok elé, hogy azt ígértem, a munkámat tisztességgel és becsülettel fogom végezni. Ezután is így fogom tenni.
 

Ön ezúttal ismét az MKP színeiben indul.

Hajos Zoltan- 1990-től politizálok, először az FMK tagja voltam, majd párttá való átalakulását követően az MPP tagja lettem, a három politikai erő egyesülése után az MKP tagjává váltam, azóta az MKP tagjaként dolgozom közösségünk érdekében. Semmikor sem merült fel bennem, hogy más párt színeit kellene magamra öltenem, vagy függetlenként kellene indulnom a választásokon. Az MKP által vallott értékeket követem, mégpedig a magyar közösség érdekeinek képviseletét, a magyar identitás megtartását, a magyar kultúra megőrzését. Ezeket az értékeket igyekszem a mindennapi munkám során szem előtt tartani a közösségünk megmaradása érdekében. A természetes asszimiláció és a multikulturális befolyások viszont a konzervatív eszmék ellen dolgoznak. Az informatikai forradalom kapcsán azonban nem tehetjük meg, hogy nem fogadjuk be a modernkor vívmányait és lehetőségeit, ezért ezeket igyekszem nyitott emberként befogadni. Azt is mondhatnám, hogy a konzervatívok közt a legliberálisabb vagyok, a liberálisok közt viszont a legkonzervatívabb. Az újdonságokat be kell építeni az önkormányzati munkába, hogy a polgárok életét könnyebbé tegyék. De vannak olyan területek, ahol a konzervatív megítélés szükségeltetik - például a közösségi kultúra megőrzésé, megmaradásunk elősegítése, ami nagyon fontos kérdés. Emellett városunkban oda kell figyelni a kisebb létszámban élő szlovák közösségre is. Nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozástól függetlenül olyan döntéseket kell hozni, amelyek városunk közösségei számára előnyösek. Kellő odafigyeléssel kell közelítenünk mindegyik közösséghez, hiszen a sok kis közösség teszi erőssé és gazdagítja városunkat. Bátran kijelenthetem, hogy Dunaszerdahely a tolerancia városa.
 

Hogyan sikerül megbirkóznia az esetleges támadásokkal, amelyek mint közszereplőt önt is utolérik?


- Mindenkinek, aki részt vesz a közéletben, meg kell tudnia birkózni a különböző kihívásokkal. Aki figyeli a munkánkat láthatta, amikor az előző ciklusban a képviselő-testületben parttalan viták alakultak ki: a képviselők egymást közt és velem is acsarkodtak. Akkor a képviselő-testület feszült hangulatban dolgozott. A mostani időszakban már tárgyilagos, konstruktív hangulatú ülésekre került sor. Akik engem támadtak az előzőekben, most azokkal dolgoztam együtt sikeresen. Az akkori támadásokat sem a személyem ellen irányulókként fogtam fel, hanem mint a polgármesternek címzett ostromokra. Most a választások előtt ismét kiéleződik a helyzet, kifelé másféle kommunikáció jelenik meg, újra ütköznek a különböző érdekek. Akik függetlenként vagy más pártok jelöltjeként indulnak, keményen dolgoznak azon, hogyan tudnak felülkerekedni az MKP-n, és átvenni a város irányítását. Sokan látszatra függetlenként indulnak az önkormányzati választásokon, ám bizonyos tények arról árulkodnak, hogy a háttérben más pártok irányítanak. Ezen az önkormányzati választásokon is megismétlődik a négy évvel ezelőtti helyzet, amikor az MKP és a Híd politikai versenye alakult ki. Nem nagy szavakkal, hanem tettekkel kell bizonyítani, hogy ki képes városunk közösségéért cselekedni. Az MKP csapata ebben a választási időszakban is tette a dolgát, úgy gondolom, sikeresen. A választásba induló csapatunk legtöbb tagja az előző ciklusban már együtt dolgozott. Igyekeztünk megszólítani a fiatalokat, és szép számban vannak a képviselőjelöltjeink között hölgyek is, akik felvállalják a közösségért végzett munkát. Dunaszerdahelyen az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es választókörzetben indulnak MKP-s jelöltjeink, kérem, hogy adjanak bizalmat nekik! Minden háztartásba eljuttatjuk majd a brosúránkat, amely tartalmazza a programpontjainkat, hogy mit tartunk fontosnak megvalósítani a város érdekében.

Póda Erzsébet
Ugróczky István felvételei