Amit megvalósítottam: EREDMÉNYEKRE VÁLTOTT BIZALOM

Mérlegen a Magyar Közösség Pártja Városi Szervezetének 2014 - 2018 között végzett önkormányzati munkája Dunaszerdahelyen

AZ MKP SIKERE: VÁROSUNK LÉPÉST TARTOTT A GYORS ÜTEMŰ FEJLŐDÉSSEL

Dunaszerdahely, a közös otthonunk, sőt, sokkal több is ennél. Négy évvel ezelőtti programunk címében úgy fogalmaztunk: KÖZÖS ERŐS VÁRUNK. Védelmet nyújtó szilárd bástya, amelybe mindig szívet melengető érzés visszatérni, feltöltődni. Kedvenc városunkat igazi lokálpatriótákhoz illően nemcsak óvtuk, hanem minduntalan törődtünk azzal is, hogy lépést tarthasson a szédületes ütemű fejlődéssel.

Ennek a szüntelen odafigyelésnek köszönhetően elmondhatjuk, hogy Dunaszerdahely új fejlődési pályára állt, és egy modern város képét mutatja a 21. század második évtizedének végén. Megváltoztak, átalakultak a mindennapjaink. Naponta tapasztalhatjuk, hogy komfortosabb lett itt az élet. A változásoknak, az előrelépésnek olykor, természetesen, ára is van. Az építkezések, fejlesztések átalakítják életünket, mindennapjainkat, de emellett átmeneti kényelmetlenségekkel is járnak. Amikor elkészülnek, mindannyian élvezhetjük ennek a gyümölcsét, valamennyien osztozhatunk a sikerekben és az eredményekben. A megszépült játszóterek, felújított utcák, vagy akár olyan apróságok, mint a muskátlik a lámpaoszlopokon, a szemet gyönyörködtető virágágyások, mind-mind vonzóbbá teszik Dunaszerdahely arculatát.

Négy éve a Magyar Közösség Pártjának 25-tagú képviselőjelölt csapata bemutatta programját. Ez tartalmazta mindazt, ami a fentebb felvázolt célok elérését is lehetővé tette.

Visszatekintve úgy érezzük, nincs szégyellnivalónk. Az eltelt idő visszaigazolta: ezek a vállalások nem csak hangzatos ígéretek voltak. A kitűzött szándékokat zömmel sikerült megvalósítanunk. Köszönet ezért mindenkinek a városban, aki hozzátette a közös munkához a maga részét. Nem rejtjük véka alá azt sem, hogy minden nem sikerült maradéktalanul, vagy a végeredmény nem olyan lett, amit szerettünk volna. A megvalósult tervek és az esetleges hibák mérlege azonban egyértelműen pozitív.

A négyéves időszak eredményei önmagukért beszélnek. Annak köszönhetően válhattak valóra, hogy 4 évvel ezelőtt a szavazópolgárok megtiszteltek bennünket bizalmukkal és úgy döntöttek, hogy az MKP képviselői csapata lesz a meghatározó erő a városi képviselő-testületben. És az is benne van a sikerekben, hogy kevesebb volt a torzsalkodás és a szembenállás a városi önkormányzatban.

Úgy tisztességes, ha nagy vonalakban megvonjuk az utóbbi négy évben végzett sokrétű munkánk mérlegét.

 

1. AZ ÜGYINTÉZÉS INFORMATIZÁLÁSA A VÁROSI HIVATALBAN, ELŐTÉRBEN A KÉTNYELVŰ KOMMUNIKÁCIÓ, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSOKKAL

 2015-től fontos lépéseket tettünk az elektronikus ügyintézési szolgáltatások mielőbbi teljes körű biztosítása érdekében. Rugalmasabbá vált a kapcsolattartás a városi intézményekkel, ezeket is bekapcsoltuk a központi információs rendszerbe. A kisebbségi nyelvhasználati törvény változatlanul mérvadó a hivatali ügyintézésben. MKP-s képviselői javaslatra megalakult a magyar nyelvhasználat kérdéseivel foglalkozó szakbizottság.

- 2017-től az adókivetési határozatokon már magyarul is olvasható a szöveg. A Városi Hivatal kasszáját pedig QR vonalkód-leolvasóval szereltük fel.
- Naprakészen frissül a város 2014-ben megújult honlapja, egyszerűen letölthetőek a kétnyelvű formanyomtatványok. A városi médiák rendszeresen tájékoztatnak az önkormányzat munkájáról. Biztosítottuk az élő közvetítéseket a városi képviselő-testület üléseiről.
- A polgárok számára lehetővé vált a gyors hibabejelentés SmartPhonos applikáció segítségével.
- A polgármester minden hónap első szerdáján fogadóóráin hallgatja meg a lakosok észrevételeit és panaszait. Négy év alatt több mint 800 órát vettek igénybe ezek a fogadóórák.
- Új integrált központi információs rendszer biztosítja a hivatal és a városi intézmények folyamatos kapcsolattartását.
- A központi információs rendszerbe bekapcsoltuk a városi költségvetési szervezeteinket is. Ez egyszerűbbé teszi a számlák, a szerződések és a megrendelők kötelező nyilvánosságra hozatalát, valamint a költségvetés teljesítésének a figyelemmel kísérését is.
- 2018-ban hivatalunk információs rendszerét összekapcsoltuk a NASES rendszerrel. Ez képezi az alapját a polgárok és az állami hivatalok között az e-Government keretében megvalósuló elektronikus kommunikációnak.

 

2. A HŰSÉGKÁRTYA A LAKOSOK ÉS A VÁLLALKOZÓK SZOLGÁLATÁBAN

A Hűségkártyával az elmúlt 4 évben is többfajta kedvezményt biztosítottunk az állandó lakhelyű dunaszerdahelyiek döntő többségének. A Városi Hivatal eddig összesen 18 116 Hűségkártyát adott ki. A kártya a lokálpatriotizmus jegyében született, és ezt a kötődést hivatott erősíteni a jövőben is. A városunkba költözötteket arra szeretnénk ösztönözni, hogy jelentkezzenek be állandó lakhelyre.

- A kedvezmények olyan dunaszerdahelyi állandó lakhelyű lakosoknak és tisztességes adófizetőknek járnak, akik semmivel nem tartoznak a városnak.
- Az iskolai és óvodai étkezdékben, a termálfürdőben, a városi műjégpályán, vagy akár a városi buszon is jelentős kedvezményt kap a Hűségkártya birtokosa.
- A vállalkozóknak és a magánszemélyeknek parkolási kedvezmény jár.
- A Hűségkártya-program 2012 februárja óta kiterjed a kisboltokra. Jelenleg 46 üzlet működik Hűségkártya-elfogadó helyként, ahol a Hűségkártya-tulajdonos dunaszerdahelyi lakos 5-10 százalékos árkedvezményt kaphat.
- Eltöröltük a kiskertészek szemétdíját.
- Az ingatlanadó maradt az eddigi szinten. Az egészségügyi és oktatási intézmények működtetői részére az ingatlanadót a két évvel ezelőtti szintre csökkentettük.
- A gyűjtőudvar nem valósult meg, mégis 6%-kal csökkentettük a lakosok szemétdíját. A gyűjtőudvarra pályázatot adtuk be, de még nem döntöttek róla. A leendő gyűjtőudvarban tárolják a családi házak biológiai hulladékát. A vegyes kommunális hulladékot is itt mérik le tehermérleggel.

 

3. ÚT- ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁSOK VÁROSSZERTE

Minden városrészben út- és járdafelújításokra került sor. Az elmúlt négy évben 7345 méter útszakasz és 8185 méter járdaszakasz újult meg. Ezekre a beruházásokra 2,3 millió eurót fordítottunk.

- A következő utcák kaptak új útburkolatot: A Rényi-, az Erdő-, a Duna- és a Jókai utcák, a Városháza téren a 373-as lakótömbnél, az SZNF-téren a 191-es és a 192-es lakótömböknél, a Kertalja utcában, a Rózsaligetben a Southerm melletti társasháznál. Továbbá a Kodály utcában, a Svoboda tábornok utcában, a Borostyán-, az Október-, a Csigéri- és a Felső utcában, valamint a Szabó Gyula utca egy szakaszán a tervezett sikabonyi szabadidőpark mellett.
- Járdafelújításra az alábbi utcákban került sor: Az Október-, a Kodály-, a Jókai utcákban, a Jilemnický utcában a Jednotánál, a Rózsaligetben az óvodánál, a Felső-, a József Attila utcában az óvoda mellett, továbbá az Iskola, az Akácfa utcában és a Fő utcán a Sport utcától a Vermes villáig. Ezen kívül a Duna és az Erdő utcákban, a Halpiac téren a 330-as és a 337-es lakótömböknél, a Csigéri utcában, a Hviezdoslav utcában az alapiskola mellett.

 

4. ÚJ PARKOLÓK LÉTESÜLTEK AZ EGYES VÁROSRÉSZEKBEN, RÉGIEK IS MEGÚJULTAK

Az utóbbi 4 évben összesen 224 parkolóhelyet alakítottunk ki a parkolási gondok enyhítése érdekében. A lakosok igényeit is figyelembe vettük, a lakóbizalmiakkal együttműködésben.

- Felújított parkolók: a Kukučín utcában, a Barátság téren, a Rózsaligetben, a Malom lakótelepen és a Városháza téren.
- Új parkolók: a Barátság téren, az Újfalu lakótelepen, a Fenyves lakótelepen, az SZNF téren és a Smetana ligetben, a Nagyabonyi úton, a Rózsaligetben, a Svoboda tábornok utcában és a szabadidőparkban.
- Új, korszerű parkolóautomaták elhelyezésére is sor került.

 

5. A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉST ÉS A KÖRNYEZETI ÁRTALMAK MÉRSÉKLÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK

- Kitiltottuk a kamionforgalmat a belvárosból: a Fő utcáról, a Jesenský utcáról, a Vasútsor utcáról és a Pozsonyi útról.
- A belváros tehermentesítése érdekében megépült az elkerülő út két szakasza. Ez a Kisudvarnoki utat és a Csallóközkürtre vezető utat köti össze. Az út mellett kerékpárút is épült megyei beruházással.
- Nagyszombat megyével közösen a Fő utca és a Galántai út kereszteződésében a körforgalmat letérősávokkal bővítettük.
- A Fő utcán biciklisáv létesült.
- Négy évvel ezelőtti választási programunkban ígértük, hogy körforgalmat építünk a Nagyabonyi, a Kertész és a Czibók utcák kereszteződésében. Ezt nem sikerült teljesíteni az elhúzódó telekrendezés miatt, ami a közelmúltban zárult le. Elkészültek a tervek, jövő évben elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok, Nagyszombat megyével együttműködésben.

 

6. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS: NÉPSZERŰSÍTETTÜK A KÖRNYEZETBARÁT BUSZOZÁST

A városi önkormányzat a Dunaszerdahelyi Autóbusz-közlekedési Vállalattal közösen két városi buszjáratot működtet. 2017-ben e két járat 140 000 utast szállított.

- 2018-ban már hatodik éve működtettük a Sikabonyra is kiterjedő második járatot, ezen havonta átlagosan 7 500 személy utazott.
- A városi költségvetésből 2018-ban 90 000 ezer euróval támogattuk a helyi autóbuszjáratok fenntartását.
- Nyáron a fürdőszezonban működtettük a termálfürdőnél is megálló járatot.

7. NAGYSZABÁSÚ ÓVODA- ÉS ISKOLAFELÚJÍTÁSOK

A város óvodáiban és iskoláiban a színvonalas oktató és nevelő munka biztosításán kívül a korszerű körülmények megteremtésére is nagy hangsúlyt helyeztünk. A 21. század modern követelményeinek megfelelő iskolakonyhává alakítottuk át a Szabó Gyula Alapiskola konyháját és étkezdéjét.

- Az új központi iskolakonyha a legkorszerűbb konyhatechnikai eszközökkel van felszerelve. Célunk, hogy a gyerekek egészséges ételeket egyenek, a konyhák fenntarthatóak legyenek, a gyermekétkeztetés szülői hozzájárulásának költségei pedig csökkenjenek.
- Iskolák felújítása: Uniós forrásból modern külsőt kapott a Szabó Gyula Alapiskola épülete, az udvarán játszótér létesült. Modernizáltuk a Kodály Zoltán Alapiskola összekötő folyosóját, az iskola hőszivattyút is kapott. A Vámbéry Ármin Alapiskola aulájában kicserélték az ablakokat. A Smetana ligeti Alapiskolában megújult a tetőszerkezet egy része, a Jilemnický utcai Alapiskola tornatermét is felújították. Az udvarok karbantartására fűnyíró kistraktorokat kapott 3 alapiskola.
- Óvodák modernizálása és bővítése: Az Október utcai magyar nevelési nyelvű óvoda épületén saját forrásból nyílászárókat cseréltünk, valamint felújítottuk az intézmény udvarát. A szülői szövetséggel színpadot is kialakítottunk. Sikeresen pályáztunk a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programban. Így megvalósult az épület külső hőszigetelése, tetőjavításra és belső felújításra is sor került, költséghatékonyabb kazánt is felszereltek. Négy óvodában, a Halpiac téri, az SZNF téri, a Barátság téri és a Benedek Elek óvodában tetőfelújításra került sor. A Barátság téri óvodában nyílászárókat cseréltünk, modernizáltuk a szociális helyiségeket. A SZNF téri óvoda új osztályokkal bővült. A szülői szövetséggel közösen a Széchenyi utcai óvodában felújítottuk a külső szertárat.

 

8. LÁTVÁNYOS BERUHÁZÁSOK A VÁROSI TERMÁLFÜRDŐBEN

A termálfürdő lendületes fejlesztésével az volt a cél, hogy egyre több turista látogasson Dunaszerdahelyre, ebből a szállásadóknak és a helyi vállalkozóknak is legyen haszna. Másrészt szeretnénk, ha a Hűségkártya nyújtotta kedvezményeket egyre több dunaszerdahelyi lakos is kihasználná a fürdőben.

- A termálfürdőt évente több mint 400 ezren keresik fel, és országosan a 6. leglátogatottabb fürdő lett.
- Új beléptetőcsarnok: 2015-ben történt meg a nagyobb komfortot biztosító új belépőcsarnok átadása. Több lett a pénztár, bővült az éttermi rész.
- Bővülő szaunavilág: 2015-től üzemel az új szaunavilág, négyfajta szauna áll a vendégek rendelkezésére.
- Felújított és kibővített szálloda: az új szálloda háromcsillagos besorolást kapott, a 47 szobában 120 vendég elszállásolása biztosított.
- Készpénz nélküli fizetés: 2017-ben bevezettük a klubkártyát. Lehetővé teszi a készpénz nélküli fizetést, és kedvezményeket is biztosít.

 

9. VIRÁGOS, TISZTA ÉS RENDEZETT VÁROS

2011 óta a városi tulajdonú Municipal Real Estate Dunaszerdahely Kft. saját gépparkjával biztosítja a közterületek karbantartását, a zöldövezetek és a virágágyások gondozását. A munkák elvégzéséhez közmunkásokat is foglalkoztat.

- A Virágos városért program keretében több ezer virágot ültettek ki a parkokba és a körforgalmakba, a Fő utca 70 lámpaoszlopára függőkosárban futómuskátlikat telepítettek. A belvárost virágpiramisokkal ékesítették.
- A Rózsaligetben létrejött a rózsakert, amelynek a kialakítására vonatkozó független képviselői javaslatot az MKP képviselői is támogatták.
- Folytatódott a tájjellegű, nem allergén fák telepítése a beteg, korhadt és allergiát okozó díszfák helyett. A lakótelepeken a Fa helyett fát program keretében ültettünk új fákat.
- A városi óvodákban folyik az óvodaudvarok zöldterületeinek a megújítása.

 

10. LEHETŐSÉG A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

Az önkormányzat 2016-tól megkezdte a zöldhulladék rendszeres elszállítását a családi házas városrészekből. Ugyanitt 2018-tól bevezette a zsákos műanyagpalack-gyűjtést, hogy csökkenjen a kommunális hulladék mennyisége, és több műanyag legyen újrahasznosítva.

- Idén augusztustól a lakótelepeken és a családi házas övezetekben is az eddigi kétheti helyett már hetente ürítik, és szállítják el a papírhulladékot. Az üveghulladék elszállítása is gyakrabban, három hetente történik.
- A Municipal Real Estate Dunaszerdahely Kft. közterület-fenntartó városi cég Pozsonyi úti zöldhulladék-lerakatának területén két konténerbe rakhatják a lakosok az építési törmeléket, valamint a nagyméretű hulladékot, például bútorokat.
- A lakosok kérésére megszüntettük a Városháza téren a kukaketrecet, helyette 1100 literes betonból készült, acéltetős szeméttárolót helyeztünk ki. E megoldástól azt reméljük, hogy sikerül rendben tartani a kukák környékét, és megakadályozni a guberálást.
- A hulladékgyűjtő-udvart eddig nem sikerült létrehozni európai uniós forrásból, pedig a projektet beadtuk, de a mai napig nem történt meg az elbírálása. Megoldottuk viszont a vegyes hulladék mérését itt egy tehermérleg megépítésével.

11. BŐVÜLŐ KAMERARENDSZERREL A KÖZBIZTONSÁG FOKOZÁSÁÉRT

Sikerült véglegesen felszámolni a Bősi úti felüljáró alatti szemétlerakatot és az ottani áldatlan állapotokat, amelyet az alkalmazkodni nem akaró polgárok okoztak. Lényegesen javult így a környező utcák közbiztonsága is, ami az ott élők jogos elvárása volt.

- A város közterületein bővítettük a kamerarendszert. Minden kültéri kamerát korszerű digitális kamerára cseréltünk le, amelyek jobb felbontású felvételeket készítenek, még éjszaka is. Új közterületeket vontunk be a térfigyelő kamerák által megfigyelt helyszínek közé. Ilyen például az állomás melletti park, a Golf játszótér, a rózsakert, a MAX bevásárlóközpont mögötti park, és a Bartók Béla sétány további része.
- A városi rendőrségen új monitorozó helyiséget alakítottunk ki egy új és korszerű rögzítő berendezéssel, ahol a 42 köztéri kamera által továbbított képek követhetőek.
- Folyamatosan bővítettük az optikai hálózatot, amelyre a biztonsági kamera- rendszer is csatlakozik. 2017-től minden szervezetünk, iskolánk, óvodánk és városi cégünk rákapcsolódott erre a hálózatra.

 

12. KULTÚRA, HAGYOMÁNYŐRZÉS, ANYANYELVHASZNÁLAT

A célunk az utóbbi négy évben is egyértelmű volt: a magyar nyelvű oktatás, a magyar kultúra megőrzése, az anyanyelvhasználat védelme a közélet minden területén. Ennek érdekében színvonalas közösségépítő kulturális rendezvényeket szerveztünk. A nemzeti identitás megőrzésében a nemzeti ünnepek megtartásának fontos szerepe van. Ezért született az MKP képviselőinek kezdeményezésére 2012-ben elfogadott határozat, amelynek értelmében a város jeles emléknapjairól azóta évente megemlékezünk.

- Kiemelt fontosságú városi rendezvényként támogattuk azóta többek között a Magyar Kultúra Napját, a Vámbéry Napokat, a Dunaszerdahelyi Zenei Napokat, a Szent György Napokat, a MUN-DUS borfesztivált, a Magyar Majálist, a Városi Gyermeknapot, a Duna Menti Tavaszt, az Udvari Muzsikát, a Szent István-napot, a Csallóközi Vásárt és a Harmonikafesztivált.
- A VMK előtti téren 2011-től újjáélesztettük az adventi gyertyagyújtás hagyományát a karácsonyi vásár megnyitásával egyidőben.
- Dunaszerdahely városa az idén már negyedik éve volt a házigazdája a Felvidéki Vágtának.
- A város kulturális életét gazdagítják a hazai és a magyarországi színházak, valamint a Győri Filharmonikusok fellépései.
- Jeles történelmi évfordulókról megemlékező ünnepségeket rendeztünk.
- Városi intézményeinket a Pro Civis társulástól kapott magyar nyelvű matricákkal láttuk el.
- A város több pontján magyar nyelvű irányjelző információs táblákat helyeztünk el a környező falvak magyar helységneveivel.
- Az európai kultúra megőrzésében fontos szerep jutott az önkormányzat és a történelmi egyházak együttműködésének, amely közösségünk szellemi erejének megtartásában játszik pótolhatatlan szerepet.
- Támogattuk és támogatjuk a dunaszerdahelyi magyar kőszínház létrehozását, viszont a város nem lehet ennek a kizárólagos megalapítója és működtetője. Az ügyet felkarolva több tárgyalást folytattunk.

 

13. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÉS ISKOLAI FUTÓPÁLYÁK FELUJÍTÁSA

Az elmúlt választási időszakban igyekeztünk javítani a lakosság sportolási lehetőségein, ennek érdekében modernizáltuk a város alapiskoláinak futópályáit és a városi sportcsarnokot. A város sportegyesületeinek és klubjainak a működéséhez megfelelő anyagi támogatást nyújtottunk.

- A futópályák modernizációjával megkezdődött az iskolai sportpályák felújítása. Az egész felületen vízelvezető rendszer lett kialakítva, majd az egész pályát gumiréteggel vonták be. A modernizált futópályák biztonságosabbak lettek, a puhább talaj a futók ízületeit is kíméli.
- A városi sportcsarnokban a 21. század követelményeinek megfelelő hangtechnikát szereltünk be. Új takarítógép könnyíti meg a csarnok tisztán tartását. A küzdőtér felületét gumiburkolattal óvjuk a kulturális rendezvények idején.
- Felújítottuk a műfüves sportpályák melletti kerítést is, valamint modernizáltuk a jégpálya kerítését.
- Az önkormányzat megvásárolta a jégpálya melletti területet a szabadidőpark bővítése céljából, így a jövőben nagyobb terület áll majd rendelkezésre a sportolni vágyóknak.

 

14. KORSZERŰ JÁTSZÓTEREK A GYERMEKEKNEK

- Teljesen megújult a Jesenský utcai Golf játszópark, ahol új játszóalkalmatosságok szolgálják a gyerekek szórakozását.
- A városi szabadidőparkban teljesen megújult a 15 évvel ezelőtt kialakított gyermekjátszótér. A játszótéri domb helyén 180 négyzetméternyi alapterületű új játszótér létesült csúszdákkal, mászófallal és más elemekkel felszerelt játszóalkalmatosságokkal.
- A sikabonyi szabadidőparkban első lépésként egy új játszótér létesült, az Észak II-es lakótelepen pedig a felújított park részeként megújult a gyermekjátszótér is.

 

15. SOKRÉTŰ SZOCIÁLIS PROGRAM

A szociális védőhálót elsősorban a nyugdíjasokra és a rászorulókra terjesztettük ki, hogy sikerüljön megőrizniük életminőségüket, ugyanakkor a legkisebbekre is gondoltunk.

- Bevezettük azt a gyakorlatot, hogy a szemétdíj fizetése alól kérelmek alapján mentesültek az egyedül élő nyugdíjasok és az átmenetileg szükséghelyzetben lévő polgárok. A nyugdíjasok továbbra is megkapták az 50 százalékos szemétdíj-kedvezményt.
- A 2017-ben az 55. jubileumát ünneplő városi bölcsődében megtörtént az ablakcsere, a külső hőszigetelés és az udvaron felújítottuk a járdákat. Az épületben működik az időseknek kosztot biztosító kifőzde.
- Az idősek és rászorulók részére 2015-től változatlan áron működtettük a gondozószolgálatot. Átlagosan 35-40 gondozót alkalmaztunk.
- Támogattuk a Városi Nyugdíjasklub működését és a klub rendezvényeit. Az épületen kicseréltük a nyílászárókat, pergolával és hűsölővel láttuk el a teraszt. A klub énekkara új fellépő ruhát kapott.
- A rászoruló családok számára biztosítottuk a tűzifaprogramot, amellyel a fűtési költségeket igyekeztünk csökkenteni.
- A Karcsai úton lévő alacsonyabb komfortfokozatú lakások kezelését továbbra is a Municipal Real Estate városi tulajdonú kft. látja el.
- A Nagyszombati Főegyházmegyei Karitásszal és a helyi katolikus egyházközséggel együttműködve létrehoztuk városunkban a Katolikus Karitász helyi kirendeltségét a rászorulók megsegítésére.
- A közösségi központ kialakítására sikeresen pályáztunk vissza nem térítendő európai uniós forrásokra. De a hosszadalmas adminisztratív eljárás miatt még nem kezdődtek el az építkezési munkák a Karcsai úton.
- A nyugdíjas panziók felújítására további felhívások nem jelentek meg. Az előző választási időszakban beadott pályázatunkat pénzhiányra való hivatkozással nem hagyták jóvá, ezért nem került sor a tervezett felújításra.
- Az elmúlt 4 évben egy hajléktalanszállót működtettünk a Szlovák Vasúttársaságtól bérelt épületben, amely bejegyezett szociális intézményként működik. A fedél nélkül élők már nemcsak éjszaka tartózkodhattak benne, hanem napközben is. A katolikus plébániai karitásszal és önkéntesekkel közösen gondoskodtunk a hajléktalanok élelmezéséről. Segítettük a közmunkaprogramba való bekapcsolódásukat is.


 

16. FEJLESZTETTÜK ÉS BŐVÍTETTÜK A TEMETŐKET

A három városi temetőt folyamatosan gondoztuk, hogy méltó körülményeket biztosítsunk a lakosoknak a halottaikról való megemlékezéshez. A városi költségvetésből, közel 480 ezer euróból felújítottuk a Kisudvarnoki úti temetőben a ravatalozó épületét, amely teljes beltéri és kültéri építészeti átalakításon esett át.

- Az épület új burkolatot kapott, kicseréltük a nyílászárókat, és technikai fejlesztésre is sor került. Megújult a beltéri bútorzat is. A belső térben továbbá olyan átalakításokat végeztünk, amelynek köszönhetően a beltér tágasabb lett.
- A jelenlegi katonai temető mögött 6000 négyzetméterrel bővítettük az egy hektáros területű sikabonyi temetőt. Ennek köszönhetően 600 új sírhelyet lehet kialakítani. Az új területen megépítettük a kerítést, és elkezdődött a járda építése is. A folytatásban a fő járdaútvonalak mellett fasor létesül. A Nagyabonyi út mellett új kerítés épül, amelynek egy részén 50 urnafülke kap helyet.
- Az ollétejedi temetőhöz vezető járda is új közvilágítást kap.A 2014-2018 közötti időszak dolgos négy év volt. A legutóbbi választásokon az MKP csapata erős mandátumot kapott az Önök szavazatainak köszönhetően. Igyekeztünk ezt a bizalmat és a támogatást meghálálni. Az eltelt négy évben a korábbi pénzügyi válság miatti megszorítások után a gazdaság élénkülésének is köszönhetően pozitív eredményeket értünk el Dunaszerdahelyen. Keményen dolgoztunk azért, hogy fejlesszük a város infrastruktúráját, fellendítsük az idegenforgalmat, megfelelő körülményeket teremtsünk az oktatási és szociális intézményeinkben, emellett élénk kulturális életet is biztosítsunk. Szociális programunkkal a hátrányos helyzetű polgártársainkat igyekeztünk segíteni. Úgy gondoljuk, eredményeinket bátran vállalhatjuk.

A 2018-2022-es választási időszakra is megfogalmaztuk a minden területet felölelő városfejlesztési programunkat. A benne foglalt terveink megvalósításához kérjük az Önök támogatását a november 10-i önkormányzati választásokon.

Kérjük, szavazzanak az MKP polgármesterjelöltjére és képviselőjelöltjeire!