Választási program 2018-2022

A Magyar Közösség Pártja

Városi Szervezetének

VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

2018 - 2022

Az MKP megújult csapattal és lendülettel vág neki az újabb négy évnek.

A Magyar Közösség Pártjának Városi Szervezete eddigi következetes és felelősségteljes önkormányzati politikájával bizonyította, hogy sosem a külsőségekre ad, nem ígérget felelőtlenül, hanem inkább az alapos, kitartó és céltudatos munkára helyezi a hangsúlyt.

Nincsen ez másképp a 2018. november 10-i önkormányzati választások előtt sem. Hozzáértő szakemberek bevonásával gondosan összeállított, sokrétű, lehetőleg minden fontos területet felölelő választási programot tesz le a dunaszerdahelyiek elé ezúttal is az MKP helyi csapata az asztalra.

A fő vezérelv most is az volt, hogy minden városrészre kiterjedő programot mutassunk be, amely egyaránt figyelembe veszi a tősgyökeres dunaszerdahelyiek és a városunkba költözöttek igényeit, elvárásait is. Magyarán: igyekeztünk mindenkit megszólítani és senkit nem kihagyni. Reméljük, ez sikerült. Erről Ön is meggyőződhet, ha átolvassa ezt a tájékoztatót.

Bízunk abban, hogy alaposan mérlegelt és a realitások talaján álló terveinket a dunaszerdahelyiek tetszéssel fogadják és támogatják.

Felhívnánk a figyelmet a küszöbönálló választások kapcsán egy dunaszerdahelyi sajátosságra: ismét több párt indul, de közülük csak a Magyar Közösség Pártja volt képes teljes jelöltlistát állítani mind a 21 megpályázható képviselői helyre.

Csak nekünk van egy teljes létszámú csapatunk. Ez egyértelműen pártunk erejét és széles körű támogatottságát jelzi. Méghozzá nemcsak a párttagok és a vele rokonszenvezők körében, hanem a pártonkívüliek között is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 6 pártonkívüli jelölt található az MKP képviselői jelöltlistáján.

Az előttünk álló megmérettetésen újra bizonyítani akarunk.

Meggyőződésünk, hogy széles körű támogatásra számíthat mind polgármesterjelöltünk, Dr. Hájos Zoltán, aki jelenleg is városvezetőként dolgozik, mind pedig a huszonegy képviselőjelöltünk. Bízunk abban, hogy a 21 főnyire csökkentett városi képviselő-testületben ismét meghatározó erő leszünk, úgy, mint négy éve.

A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy a listánkon 2014-ben bejutott egyes független jelöltek a későbbiekben a csapatmunka helyett, egyéni érdekeiket és politikai céljaikat igyekeztek megvalósítani.

Kérjük a tisztelt választókat, tekintsenek bele programunkba, és ez alapján döntsék el, megfelel-e elvárásaiknak, elképzeléseiknek.

Reméljük, programunk elnyeri tetszésüket, és számíthatunk a támogatásukra a november 10-i önkormányzati választásokon. Mert a közös célunk nem lehet más, mint egy modern, polgárközpontú, élhető és szerethető város megteremtése. Olyan Dunaszerdahelyé, amelynek szüntelen fejlesztése egy világos jövőkép és átgondolt stratégia alapján valósul meg.

 

PROGRAMUNK ÚJDONSÁGAI ÉS PRIORITÁSAI

- Új városrészeket kapcsolunk be a városi közösségi közlekedésbe.
- Teljesen kitiltjuk a tranzit kamionforgalmat a belvárosból a környezeti terhek csökkentése és a közlekedés biztonsága érdekében.
- A közbeszerzéseknél előnyben részesítjük a helyi vállalkozókat a módosított törvénynek köszönhetően.
- Folytatjuk az elkerülő út építését, összekötjük a Kisudvarnoki utat az Észak II. Lakóteleppel.
- Felújítjuk a Vámbéry teret és a Szent István teret.
- Hétvégén és ünnepnapokon ingyenes parkolást biztosítunk az egész város területén.
- Kültéri fitneszparkokat hozunk létre az egyes városrészekben, az idősebb és a fiatalabb felnőtt korosztály részére.
- A gokartpálya helyén kutyakiképző és közlekedési gyermekparkot létesítünk.
- Sikabonyban hozzálátunk a pihenőpark kiépítéséhez.
- Működtetjük az idősek és rászorulók részére a gondozószolgálatot és igény szerint bővítjük.
- Felújítjuk Ollétejedben a Bősi út mentén húzódó járdát.
- Megépítjük a körforgalmat a Nagyabonyi út és a Kertész, illetve Czibók utcák kereszteződésében Nagyszombat megye hozzájárulásával.
- Biztosítjuk az egyedülálló nyugdíjasok étkeztetését a központi iskolakonyhák révén.
- Felszámoljuk a hajléktalanok közterületeken való életvitelszerű tartózkodását.
- Beindítjuk a turisztikai városnéző kisvonatot a termálfürdő és a belváros között, a városközpontban működő kisüzletek és vendéglátóhelyek érdekében is. 

A címszavakban ismertetett tervek a Magyar Közösség Pártja dunaszerdahelyi polgármesterjelöltje, Dr. HÁJOS ZOLTÁN és az őt támogató 21 fős képviselői csapat 2018-2022-es időszakra vonatkozó városfejlesztési programjának legfontosabb elemei.

A program összeállításánál világos célt követtünk: azt, hogy mindenki ráleljen benne olyasmire, amit a közeljövőben fontosnak, sőt, szükségesnek tart szűkebb vagy tágabb környezetében, hogy megvalósuljon. Legyen az illető akár idősebb, avagy fiatal, nő vagy férfi, családos vagy egyedülálló, sportkedvelő vagy a kultúra szerelmese, tősgyökeres dunaszerdahelyi vagy nemrég ideköltözött lakos.

Reményeink szerint mindenki megtalálja azokat a terveket és szándékokat, amelyek személyesen őt, a családját és közvetlen lakókörnyezetét érinthetik. Meggyőződésünk, hogy nem hiányoznak belőle az egész városra vonatkozó jövőbemutató fejlesztési tervek sem.


 

1. ÉLHETŐ, OTTHONOSABB VÁROS

- Gyermekjátszótereket létesítünk az új lakónegyedekben, első körben a Kertvárosban,
- az ingatlanfejlesztőknek feltételként szabjuk, hogy az újonnan épülő városrészekben biztonságos gyalogos közlekedésre alkalmas járdákat, lehetőség szerint kerékpárutakat, továbbá zöldsávokat létesítsenek,
- szorosabb párbeszédre törekszünk az említettek miatt azokkal a befektetőkkel, akik lakóházakat és többfunkciós épületeket építenek a jövőben,
- a családi házas övezetekben lévő úthálózatot és közvilágítást csak meghatározott feltételekkel veszi önkormányzati kezelésbe a város.

2. CSALÁD ÉS IFJÚSÁG

- Az ifjúházasoknak városi bérlakásokat építünk,
- ünnepi rendezvényen köszöntjük a dunaszerdahelyi állandó lakhelyű újszülötteket a városházán,
- fenntartjuk és korszerűsítjük a városi bölcsődét,
- a lakosok igényei szerint működtetjük a nyári óvodai szolgálatot,
- a központi játszótereken folytatjuk a kavicságyak gumialapra való cseréjét,
- Sikabonyban folytatjuk a pihenőpark kiépítését,
- az oktatási intézményeinkben támogatjuk az egészség- és környezettudatos szemlélet térhódítását, ugyanígy a biztonságos közlekedésre való nevelést is.

3. OKTATÁS ÉS KULTÚRA

- A fiatal nemzedékkel megismertetjük a város múltját, a városi emléknapokhoz kötődő rendezvények népszerűsítésével megszerettetjük a hagyományok ápolását, törekszünk a lokálpatriotizmus kialakítására,
- az Iskolai Szolgáltató Központ segítségével biztosítjuk az önkormányzati hatáskörbe tartozó óvodák zavartalan működését,
- folytatjuk az önkormányzat által fenntartott óvodák épületeinek felújítását,

- új központi konyhák és ételkiadók létrehozásával folytatjuk az iskolai és óvodai konyhák, illetve étkezdék korszerűsítését, hogy gyermekeinknek minőségi, bőséges és ízletes ételeket biztosítsunk; célunk továbbá a gazdaságos fenntartás, és az iskolakonyhák működéséhez való szülői hozzájárulás csökkentése is,
- fokozatosan felújítjuk a Smetana ligeti Alapiskola épületét, elsősorban állami forrásokból,
- felújítjuk a Vámbéry Ármin Alapiskola tetőszerkezetét, továbbá céljaink között szerepel a régi nyílászárók cseréje és az épület hőszigetelése is,
- a Kodály Zoltán Alapiskola tetőszerkezetének felújításával is számolunk,
- újszerű kulturális rendezvények szervezését tervezzük, emellett a hagyományos kulturális és sportrendezvényeket is rendszeresen támogatjuk, köztük a Szent György-napokat, a Hazaváró találkozót, a MUN-DUS borfesztivált, a Duna Menti Tavaszt, a Tour de Kukkónia kerékpárversenyt, az Udvari Muzsikát, a Szent István-napokat, a Csallóközi Vásárt, a Karácsonyi Vásárt és a Felvidéki Vágtát is,
- évente méltóságteljesen és ünnepélyesen megemlékezünk a neves történelmi évfordulóinkról,
- támogatjuk a dunaszerdahelyi kőszínház létrehozásának ötletét. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretnénk, hogy a város nem lehet a kizárólagos alapítója és működtetője egy ilyen színháznak.

 

4. SPORT ÉS SZABADIDŐ

- Az iskolaudvarokon a sportpályák talaját gumiburkolatra cseréljük,
- kültéri fitneszparkokat létesítünk az egyes városrészekben a fiatalabb és idősebb felnőtt korosztály mozgáslehetőségeinek bővítése érdekében,
- ügyelünk a gyermekjátszóterek és más kültéri elemek folyamatos karbantartására a vásártéri szabadidőparkban,
- pályáztatási rendszer alapján továbbra is anyagi támogatást biztosítunk a városi sportklubok és egyesületek tevékenységéhez,
- támogatjuk azokat a különféle teremsportokat űzőket, akik a városi sportcsarnokot használják,
- felkaroljuk a szabadidős tevékenységeket a városi szabadidőparkban,
- új gyermekjátszóteret építünk ki a Kertvárosban,
- továbbra is támogatjuk a DAC futballklubot,
- Sikabonyban folytatjuk a szabadidőpark kiépítését az egykori futballpálya helyén EU-s vagy saját forrásból,
- A Keleti lakótelepen az Észak II-es lakótelepihez hasonló szabadidőparkot alakítunk ki,
- megszüntetjük a gokartpályát, a helyén egy bekerített kutyakiképző és közlekedési gyermekparkot hozunk létre a Kisudvarnoki út mellett,
- megyei és/vagy európai uniós forrásokból kerékpárúttal kötjük össze Dunaszerdahelyt és Nagyudvarnokot.

 

5. SZOCIÁLIS PROGRAM

- Fenntartjuk és igény szerint bővítjük az idősek és rászorulók gondozószolgálatát, tekintettel arra, hogy egyre több az idős ember városunkban,
- biztosítjuk az egyedülálló nyugdíjasok étkeztetését a központi iskolakonyhák segítségével,
- az egyedülálló nyugdíjasok változatlanul megkapják a 4 évvel ezelőtt bevezetett 50 százalékos szemétdíjkedvezményt,
- európai uniós forrásokból korszerűsítjük és bővítjük a Svoboda tábornok utcában és a Barátság téren működő nyugdíjas otthonokat,
- továbbra is támogatjuk a városi nyugdíjasklub működését, továbbá a mentálisan sérültek napközijét a jövőben is működtetjük a Szociális Szolgáltató Központ részeként,
- a városi Hűségkártyával rendelkező diákok és nyugdíjasok részére fenntartjuk a díjmentes utazást a városi közösségi közlekedésben,
- ezentúl is részt veszünk a közmunkaprogramban, a közmunkásokat aktívan bevonjuk a városszépítő és hulladékgyűjtő munkákba,
- a rászoruló családok számára a jövőben is biztosítjuk a tűzifaprogramot,
- európai uniós forrásokból Roma Közösségi Központot hozunk létre és működtetünk a Karcsai úton,
- csökkentett munkaképességű polgárokat továbbra is alkalmazunk a térfigyelő kamerarendszer működtetésénél,
- egész évben működtetjük a hivatalosan bejegyzett hajléktalanszállót, hogy a hajléktalanoknak ne csak télre biztosítsunk szállást; ezzel kívánjuk felszámolni azt, hogy a fedél nélkül maradt személyek életvitelszerűen a város közterületein éljenek, egyúttal lehetőséget teremtünk nekik a közmunkaprogramban való részvételre.

 

6. VÁROSFEJLESZTÉS, VÁROSÉPÍTÉS, IDEGENFORGALOM

- Teljesen kitiltjuk a városunkon áthaladó kamionforgalmat, a tehergépkocsiknak az elterelő utakon biztosítjuk a folyamatos közlekedést és a közlekedésbiztonságot,
- elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy hozzálássunk a Vámbéry tér felújításához,
- pályázatot írunk ki a Szent István tér revitalizációjára,
- folytatjuk a várost elkerülő közút építését, ezáltal megvalósítjuk a Kisudvarnoki út és az Észak II. lakótelep összekötését,
- Nagyszombat megyével közösen körforgalmat létesítünk a Nagyabonyi út és a Kertész, illetve Czibók utcák kereszteződésében,
- a következő utcákat újítjuk fel a folyamatos és biztonságosabb közlekedés érdekében: Széchenyi utca, Mikszáth Kálmán utca, Szőlőskert utca, Hársfa utca, Vasútsor utca, a Fenyves lakótelepen az 1381, 1382, 1383, 1384, 1528 házszámú lakóházaknál, Csillag utca, Nyírfa utca, Akácfa utca, Virág utca, Diófa utca felújítása és összekötése a Bősi úttal,
- a járdák felújításának folytatásával számolunk a következő utcákban: Amadé László utca, Szabó Gyula utca, Pozsonyi út, Széchenyi utca, Mikszáth Kálmán utca, Szőlőskert utca, Csillag utca, Nyírfa utca, a Fenyves lakótelepen az 1381, 1382, 1383, 1384, 1528 házszámú lakóházaknál, Virág utca, Diófa utca, Ollétejedben a Bősi út mentén,
- szükségesnek tartjuk a járdák akadálymentesítését a gyalogos átjáróknál,
- az újonnan létesülő városrészeket is bekapcsoljuk a városi közösségi közlekedésbe,
- a Kerékpárral a munkába programban európai uniós forrásokból kerékpárutak kiépítésével számolunk a Pozsonyi úttól a Bécsi útig és annak mentén, a Fő utcától a Pódafai út mentén, továbbá az egyházkarcsai ipari parkhoz,
- támogatjuk a város egyik fő idegenforgalmi célpontjának számító Thermalpark további fejlesztését, valamint megfelelő feltételek biztosítását a sport- és kulturális rendezvények megtartásához a termálfürdő területén,
- ügyelünk arra, hogy a turisták tájékoztatására városunk történelmi és középületein többnyelvű információs táblákat helyezzünk ki,
- célszerűnek tartjuk a fürdő- és a sportturizmus összekapcsolásának támogatását,
- a belváros vállalkozóit is támogatni kívánjuk azzal, hogy városnéző turisztikai kisvonattal összekötjük a termálfürdőt és a városközpontot,
- a tervek szerint folytatjuk a sikabonyi temető bővítését.

 

7. KÖZBIZTONSÁG

- A közbiztonság javítása érdekében bővítjük a városi rendőrség gyalogos járőrszolgálatának létszámát,
- a térfigyelő kamerarendszert kiterjesztjük a közterekre, a központi játszóterekre, a köztemetőn kívül az óvoda- és iskolaudvarokra, valamint a sportlétesítményekre is,
- a közvilágítás megbízható működésének biztosítása érdekében kicseréljük az elöregedett vezetékeket,
- a lakossági elvárásokkal összhangban intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy felszámoljuk a hajléktalanok életvitelszerű tartózkodását városunk közterületein, megakadályozva ezzel a lakosok és a turisták zaklatását,
- hatékony együttműködést biztosítunk az állami rendőrséggel,
- a vagyonvédelmet is fontosnak tartjuk, ezért továbbra is működtetjük a központi biztonsági pultot, munkahelyet biztosítva a csökkentett munkaképességű polgároknak.

8. ÜGYINTÉZÉS, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL

- Az új informatikai rendszer kiépítésével biztosítjuk városunk polgárainak a korszerű és komfortos elektronikus ügyintézést,
- a hivatali ügyintézésben következetesen biztosítjuk az anyanyelv használatát, amit a kisebbségi nyelvtörvény garantál,
- folyamatosan fejlesztjük és frissítjük a város honlapját, hogy naprakész tájékoztatást nyújtsunk a polgároknak, innen egyszerűen letölthetőek a városi hivatal kétnyelvű formanyomtatványai is,
- SmartPhonos applikáció segítségével lehetővé tesszük a polgároknak a hibabejelentést, így lehetőség nyílik a lakosok észrevételének a visszaigazolására és a tájékoztatásra a meghibásodás elhárításáról,
- a lakosság gyors tájékoztatása érdekében biztosítjuk a városi képviselő-testület üléseiről az élő közvetítést,
- a polgármester a jövőben is fenntartja fogadóóráit, hogy lehetőséget biztosítson a lakosoknak a közvetlen kapcsolattartásra.

 

9. PARKOLÁS

- Hétvégén és ünnepnapokon megszüntetjük a parkolódíj fizetését az egész város területén,
- a városi óvodáknál a szülők részére meghatározott idősávban reggel és délután lehetővé tesszük az ingyenes parkolást,
- a forgalomkorlátozási övezetben a lakók ingyenes parkolási lehetőségét változatlanul biztosítjuk,
- a városi Hűségkártya-tulajdonosoknak fenntartjuk a kedvezményes parkolókártya-vásárlás lehetőségét, beleértve a Dunaszerdahely területén vállalkozó jogi személyeket is,
- új parkolóhelyeket hozunk létre az egyes városrészekben a lakóbizalmikkal való egyeztetés alapján,
- támogatjuk a parkolóházak építését.

 

10. KÖRNYEZETVÉDELEM, EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET

- Folytatjuk a beteg, elöregedett, korhadt díszfák helyett tájjellegű, nem allergén facsemeték kiültetését,
- az iskola- és óvodaudvarok zöldterületeit is felújítjuk,
- biztosítjuk a városi zöldövezetek folyamatos karbantartását,
- határozott szándékunk a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatának kiszélesítése és előnyeinek népszerűsítése a lakosság körében,
- csak olyan ipari beruházások támogatását fogjuk felvállalni, amelyek nem károsítják a környezetünket,
- elkerített kutyafuttatók létrehozásával számolunk az egyes városrészekben,
- fenntartjuk az ebadót befizető dunaszerdahelyi lakosok kutyái számára az ingyenes csipeztetést,
- elkerített kutyakiképző hely és közlekedési gyermekpark kialakítását tervezzük a Kisudvarnoki úton a gokartpálya helyén, amelynek felszámolása az Észak II. lakótelepen élőket mentesítené az eddigi zajártalomtól,
- folytatjuk a zöldhulladék elszállításának programját a családi házas övezetekből,
- bejelentés alapján biztosítjuk az állandó dunaszerdahelyi lakhelyű lakosok részére az 500 kg súlyt nem meghaladó építkezési törmelék elszállítását.


 

Kedves dunaszerdahelyiek, tisztelt választópolgárok!

A Magyar Közösség Pártjának polgármesterjelöltje, Dr. Hájos Zoltán és a 21 képviselőjelöltből álló csapata olyan programot kínál Önöknek, amelynek megvalósítása kulcsa Dunaszerdahely dinamikus fejlődésének. Célunk, hogy itt mindenki otthon érezze magát, és büszkén legyünk a felvidéki magyarság bástyája. Városfejlesztési programunk a gyarapodást célozza, hiszen számos, életszínvonalat és életminőséget javító beruházást tervezünk.

Az MKP biztosítani tudja a folyamatos és lendületes fejlődést. Ennek garanciája, hogy Dr. Hájos Zoltán polgármesterjelölt egy megújuló, és egyúttal tapasztalt csapattal rendelkezik. A Magyar Közösség Pártja az egyetlen, amely teljes csapattal vág neki a választásnak, ami elengedhetetlen az önkormányzat sikeres működéséhez és a garantálható fejlődéshez.

Kérjük, szavazzon a Magyar Közösség Pártjának jelöltjeire november 10-én!

Az MKP a hiteles és megbízható csapat!