Novinky

11.11.2014 - 14:01
Blog
Vážená pani! Vážený pán! Vážení spoluobčania! Milí voliči! Prežívame posledné dni šiesteho volebného obdobia od nežnej revolúcie, je teda potrebné zrekapitulovať vykonanú prácu a zhrnúť dosiahnuté výsledky uplynulého obdobia. Je pre nás potešením, že v tomto š...
26.10.2014 - 13:33
Blog
Primátorom sa človek nestáva zo dňa na deň. Potrebuje k tomu určitý druh empatie voči ľuďom, pričom je tak isto dôležité, aby bol trpezlivý. Ďalej je nevyhnutné, najmä v prípade okresného mesta, aby bol odborne pripravený. Musí mať však jemný cit k tomu, aby v ka...
17.10.2014 - 09:51
Blog
Kto obháji našu doterajšiu prácu, našu česť? Čoskoro sa i oficiálne začne predvolebná kampaň. V tomto období sa vo zvýšenej miere vyostria protiklady a konflikty uplynulých štyroch rokov. Stáva sa to i vo vnútri politických strán. Kandidáti na poslancov i primá...
09.02.2012 - 21:08
Blog
V týchto dňoch sa objavili v Dunajskej Strede letáky Vendelína Benkóczkiho, poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý kandiduje za poslanca NR SR v predčasných parlamentných voľbách za politickú stranu MOST – HÍD. Začal zbierať podpisy za zníženie výšky parkovné...
16.12.2011 - 15:13
Blog
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí, konanom dňa 13. decembra 2011 neschválilo Všeobecne záväzné nariadenie o zmene dani z nehnuteľností, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2012. Zvýšiť daň z nehnuteľností odôvodnili...
16.12.2011 - 15:11
Blog
Dňa 2. decembra 2011 zúčastnil som sa ako štatutárny zástupca mesta Dunajská Streda – jediného akcionára spoločnosti THERMALPARK DS, a.s. riadneho valného zhromaždenia, na ktorom došlo k schváleniu Výročnej správy spoločnosti za rok 2010, ako aj Súvahy a...