Vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj naši milí hostia a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Takto vytvoriť prostredie, ktoré druhých bude príťažlivé a atraktívne, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude tým, na čo budeme môcť byť oprávnene hrdí a bude pre nás samotným domovom.

Zabezpečiť fungovanie samosprávy mesta Dunajská Streda

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí, konanom dňa 13. decembra 2011 neschválilo Všeobecne záväzné nariadenie o zmene dani z nehnuteľností, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2012. Zvýšiť daň z nehnuteľností odôvodnili skutočnosti, že v budúcom roku dôjde k zníženiu príjmov mesta cca o 700.000 Eur z dôvodu výpadku v oblasti podielových daní zo štátneho rozpočtu, ako aj zníženiu normatívu za školopovinné deti zo štátneho rozpočtu.

Zvýšenie dane z nehnuteľností by sa mali zaťažiť energetické firmy vo väčšej miere, v menšej miere obyvateľov Dunajskej Stredy, pričom zatvárali by sa „únikové vráta“ pred podnikateľmi, ktorí v snahe vyhnúť sa k plateniu dane, svoje nehnuteľnosti prihlásili do inej kategórie.

Popri zvýšeniu dane je potrebné prijať úsporné opatrenia v záujme zachovania stability hospodárenia mesta.

Neschválenie zvýšenia dane z nehnuteľností zo strany poslaneckej frakcie Most-Híd ohrozilo fungovanie mesta Dunajskej Stredy preto, že daň z nehnuteľností je možné zvýšiť najskôr od 1. januára 2013, ktorá neovplyvňuje príjmy mesta v roku 2012.

Úspory vo väčšej miere ovplyvňujú úroveň služieb poskytovaných mestom, ktoré si Dunajskostredčania zvykli a požadujú.